طراحی سایت
شهرداری تبریز

« شهرداري تبريز»

 

 


مرتضی آبدار بخشایش
معاون مالی و اداری

تلفن : 5561888-0411

 فاکس : 5565030-0411  


مظفر سليماني

مدیر امور مالی

فاكس : 5565030-0411

تلفن : 5561888-0411


اكبر پورخردمند
مدير اداره درآمد

فاكس : 5539199-0411

تلفن : 5566643 -0411


رسول موسايي

مدير امور اداری و منابع انسانی

 

تلفكس :  5535076-0411