معرفی شهرداری تبریز

 

معرفي شهرداري تبريز

شهردار:  عليرضا نوين

شماره تلفن: 5557214 - 0411

شماره فكس: 5555619 - 0411

معاون مالي و اداري: مرتضي آبدار

شماره تلفن: 5557071 - 0411

شماره فكس: 5538987 - 0411

معاون برنامه ريزي و توسعه: دكتر مهدي سليمانپور

شماره تلفن: 5535594 - 0411

شماره فكس: 5564060 - 0411

معاون فني و عمراني: محمد حسين اسحقي

شماره تلفن: 5565883 - 0411

شماره فكس: 5546666 - 0411

معاون خدمات شهري: محمد رضا  قربانيان

شماره تلفن: 4774411 - 0411

شماره فكس: 4792929 - 0411

معاون فرهنگي و اجتماعي: ناصر وحيدي مهر

شماره تلفن: 4767614 - 0411

شماره فكس: 4795041 - 0411

معاون شهرسازي و معماري: محمد عزتي

شماره تلفن: 4794469 - 0411

شماره فكس: 4799439 - 0411

معاون حمل و نقل و ترافيك: يعقوب وحيد كيا

شماره تلفن: 4767616 - 0411

شماره فكس: 4767613 - 0411

آدرس شهرداري : خيابان آزادي -  نرسيده به چهار راه ابوريحان - ايستگاه لاله زار - شهرداري مركز

آدرس پورتال شهرداري : www.tabriz.ir

كد پستي : 5137768333

صندوق پستي : -