معرفی شهرداری تهران

 

 

معرفي شهرداري تهران

 شهردار:  دكتر محمد باقر قاليباف

شماره تلفن: 55608019 - 021

شماره فكس: 55625866 - 021

 معاون مالي و اداري: دكتر حسين محمد پورزرندي

شماره تلفن: 55632904 - 021

شماره فكس: 55634476 - 021

 معاون برنامه ريزي و توسعه: دكتر سيدمناف هاشمي

شماره تلفن: 55626104 - 021

شماره فكس: 55638837 - 021

 معاون فني و عمراني: مهندس مازيار حسيني

شماره تلفن: 88800680 - 021

شماره فكس: 88825884 - 021

 معاون خدمات شهري: مجتبي عبدالهي

شماره تلفن: 55634516 - 021

شماره فكس: 55628644 - 021

 معاون فرهنگي و اجتماعي: سيد محمد هادي  ايازي

شماره تلفن: 82106579 - 021

شماره فكس: 88008870 - 021

 معاون شهرسازي و معماري: عليرضا جاويد

شماره تلفن: 22281900 - 021

شماره فكس: 88303377 - 021

 معاون حمل و نقل و ترافيك: سيد جعفرتشكري هاشمي

شماره تلفن: 88828016 - 021

شماره فكس: 88828013 - 021

 آدرس شهرداري: ضلع جنوبي پارك شهر -  خيابان بهشت –  شهرداري مركز

آدرس پورتال شهرداري: www.tehran.ir

كد پستي : 1114765761

صندوق پستي :  -