معرفی شهرداری شیراز

 

معرفي شهرداري شيراز

 شهردار:  مهندس عليرضا پاك فطرت

شماره تلفن: 2226858 - 0711

شماره فكس: 2241023 - 0711

 معاون مالي و اداري: محمد حسن اسدي

شماره تلفن: 6262019 – 0711

شماره فكس: 6289683 - 0711

 معاون برنامه ريزي و توسعه: دكتر احمد طالب نژاد

شماره تلفن:  2332681 - 0711

شماره فكس: 2350709 - 0711

 معاون فني و عمراني: رضا خيرانديش

شماره تلفن: 2358587 - 0711

شماره فكس: 2331215 - 0711

 معاون خدمات شهري: رمضان اميني

شماره تلفن: 2226854 - 0711

شماره فكس: 2221834 - 0711

 معاون فرهنگي و اجتماعي: محمد فرخ زاده

شماره تلفن: 7363086 - 0711

شماره فكس:  7363085 - 0711

 معاون شهرسازي و معماري: محمود صفايي

شماره تلفن: 2301365 - 0711

شماره فكس: 2331688 - 0711

 معاون حمل و نقل و ترافيك: حسام قلعه دار

شماره تلفن: 6278085 - 0711

شماره فكس: 6276030 - 0711

 آدرس شهرداري: بلوار زند – ميدان شهرداري – شهرداري مركز

 آدرس پورتال شهرداري: www.eshiraz.ir

كد پستي :  7136618947

صندوق پستي :  -