معرفی شهرداری کرج

 

معرفي شهرداري كرج

شهردار:  سيد علي آقازاده

شماره تلفن: 2279043 - 0263

شماره فكس: 2279181 - 0263

معاون مالي و اداري: مهرداد ترابيان

شماره تلفن: 2279002 - 0263

شماره فكس: 2279004 - 0263

معاون برنامه ريزي و توسعه: محمد رضا  رضاپور

شماره تلفن: 2279018 - 0263

شماره فكس: 2279118 - 0263

معاون فني و عمراني: علي اضعر كمالي زاده

شماره تلفن: 2714186 - 0263

شماره فكس: 2716054 - 0263

معاون خدمات شهري: سعيد صفري

شماره تلفن: 2279023 - 0263

شماره فكس: 2279123 - 0263

معاون فرهنگي و اجتماعي: سيد مصطفي رضا حسيني

شماره تلفن: 2730309 - 0263

شماره فكس: 2730310 - 0263

معاون شهرسازي و معماري:  احداله احمدي پرگو

شماره تلفن: 2279014 - 0263

شماره فكس: 2279114 - 0263

معاون حمل و نقل و ترافيك: مهرداد فيروزبخت

شماره تلفن: 2279026 - 0263

شماره فكس: 2279126 - 0263

آدرس شهرداري: ميدان توحيد –  شهرداري مركز

آدرس پورتال شهرداري: www.karaj.ir

كد پستي : 3134851889

صندوق پستي :  -