معرفی مسئول دبیرخانه

نام : حسين

نام خانوادگي :  پورسلطانيان

مدرک تحصیلی : مهندسي كامپيوتر ( نرم افزار )

 سوابق حرفه اي :

مسئول انفورماتيك سازمان بهسازي و نوسازي شهرداري اهواز

مسئول بافت فرسوده شهرداري منطقه 3 اهواز

مدير امور اداري سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اهواز

مسئول دبيرخانۀ كلان شهرهاي شهرداري اهواز

گواهینامه های علمی وتخصصی :

مدرك دوره رايانه كار درجه 1 و 2 از سازمان فني و حرفه اي

مدرك دوره اتوكد از سازمان فني و حرفه اي

مدرك  دوره كارشناسي شهرسازي از سازمان شهرداريها كشور

مدرك دوره قوانين مقررات بازنشستگي از سازمان شهرداريها كشور